Video The Dynamic Oness of Everything, 2018

(click for fullscreen image)

Concept:
Form is the way in which something manifests itself on earth.
In the dark, the visible shape disappears,
in essence everything remains present.

Concept:
Vorm is de wijze waarop iets zich op aarde manifesteert.
In het donker verdwijnt weliswaar de zichtbare vorm,
in essentie blijft alles aanwezig.

TOP